KOLUMBIANIZMY PO POLSKU

Dziedzictwo językowe Kolumbii to hiszpański wzbogacony o słownictwo grup etniczych, to nowe kreatywne wariacje słów i wyrażeń, to wulgaryzmy, slang i żargon, to regionalizmy i dialekty. 

Kolumbia, po Meksyku, jest drugim na świecie krajem z największą liczbą mówiących po hiszpańsku od urodzenia. Lingwistycznych różnic w bardzo folklorystycznej wersji kolumbijskiego hiszpańskiego jest ogrom! 

Do tej pory tłumaczeń kolumbianizmów - współczesnej kolumbijskiej odmiany języka hiszpańskiego można było szukać przede wszystkim w języku angielskim lub wyjaśnienia po hiszpańsku. Postanowiłam to zmienić i zaproponować polskiemu czytelnikowi i obieżyświatu pierwszy słownik kolumbianizmów oraz kolumbijskiego slangu na nasz rodzimy język! 


Kolejno omawiam kolumbianizmy szerzej, w kontekście i pogrupowane tematycznie według moich wybranych kryteriów. Proponuję, ubarwione fotografiami, ciekawe i zabawne spojrzenie na kolumbijski hiszpański.

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.